Een zorgverstrekker vinden
Bent u op zoek naar een ziektekostenverzekering?
Kijk hoe u uw zorgverlener kunt vinden met MSH
Bent u al lid?
Log dan in om uw zorgverlener te vinden
Sales
Klantenservice
Salesteam voor particulieren
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail
Salesteam voor bedrijven
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail

Alles over "Affordable Care Act"

‘Patient Protection and Affordable Care Act’ (PPACA/ACA) werd ingevoerd om iets te doen aan de toenemende kosten van de medische zorg in de Verenigde Staten en het aanzienlijke deel van de Amerikaanse bevolking dat geen medische verzekering had.

Waarom is PPACA/ACA ingevoerd?

Aan de basis van de hervorming staan drie belangrijke principes: gegarandeerde dekking, uniforme tarieven en het concept van het ‘Individual Mandate’ (ook bekend als de Individual Shared Responsibility Provision).

Het Individual Mandate garandeert dat alle permanente inwoners in de Verenigde Staten een minimumniveau aan zorgverzekering hebben (Minimum Essential Coverage, known as MEC).

Wat zijn de voorwaarden voor een ‘MEC’ ziektekostenverzekering?

Met uitzondering van de hierboven genoemde gevallen gelden de regels van de ‘Patient Protection and Affordable Care Act’ voor alle individuen die gezien worden als permanente legale inwoners, houders van een Green Card of “resident aliens” zoals vastgesteld door de IRS (Internal Revenue Service).

Mensen die op tijdelijke basis naar de Verenigde Staten reizen (en zodoende dus geen permanente legale inwoners zijn) hoeven geen ziektekostenverzekering te hebben die ‘MEC’ is. Amerikaanse staatsburgers die langer dan 330 dagen in een periode van 12 maanden in het buitenland verblijven worden beschouwd als in het bezit van ‘MEC’.

Zoals de meeste internationale ziektekostenverzekeringsproducten worden de producten van MSH niet gezien als ‘MEC’ en voldoen ze niet aan de vereisten die de PPACA stelt aan het Individual Mandate, maar je kunt je er toch voor inschrijven wanneer je je in de Verenigde Staten vestigt.  

Wie zijn vrijgesteld van de verplichting zich in te schrijven voor een MEC-ziektekostenverzekering?

De mensen die zich niet hoeven aan te melden voor een MEC-ziektekostenverzekering vallen in twee categorieën:

Buitenlandse inwoners van de VS: - Buitenlandse burgers die niet worden gezien als permanente legale inwoners van de Verenigde Staten (gebaseerd op de criteria voor een Green Card) of die in de afgelopen drie jaar minder dan 183 dagen in de Verenigde Staten waren;
- Buitenlandse burgers die op tijdelijke basis in de Verenigde Staten zijn: leraren of trainees met een visum van het type ‘J’ of ‘Q’; studenten met visa van het type ‘F’, ‘J’, ‘M’ of ‘Q’; professionele atleten die deelnemen aan een sportevenement voor het goede doel
- Expatwerknemers (en hun gezin) die voor ten minste 6 maanden in het jaar van de verzekering niet in hun thuisland wonen, en die gedekt worden door een groepsverzekering via hun werknemer die gereguleerd wordt door een buitenlandse regering (een andere regering dan die van de Verenigde Staten). Hun dekking wordt gezien als ‘MEC’.
- Personen die een ziektekostenverzekering hebben die gezien wordt als MEC moeten hebben maar die er niet in geslaagd zijn een dergelijke dekking te hebben voor een maximumperiode van drie maanden in het afgelopen jaar (slechts één zo’n periode van drie maanden is per jaar toegestaan).

Amerikaanse staatsburgers:
- Amerikaanse staatsburgers die voor meer dan 330 dagen in een periode van 12 maanden in het buitenland wonen of die bona fide inwoners van een ander land zijn voor een volledig belastingjaar (Amerikaanse burgers in het buitenland vallen onder de Individual Shared Responsibility, hoewel ze in bepaalde omstandigheden behandeld worden als burgers met MEC);
- Amerikaanse staatsburgers met een dekkingsgat van minder dan drie maanden;
- Amerikaanse staatsburgers die geen verzekering kunnen betalen (waarbij de minimumpremie meer dan 8% van het totaalinkomen bedraagt);
- Amerikaanse staatsburgers die bij een religieuze sekte horen (alleen geldig voor bepaalde sekten)
- Amerikaanse staatsburgers die lid zijn van een ‘health care sharing ministry’ (een organisatie die de kosten van zorg verdeelt over de leden, die allemaal dezelfde morele of religieuze overtuigingen hebben);
- Amerikaanse staatsburgers die in de gevangenis zitten of in een vergelijkbare strafinrichting;
- Amerikaanse staatsburgers van wie het inkomen onder de grens voor belastingaangifte ligt;
- Amerikaanse staatsburgers die lid zijn van indianenstammen.

Welke sancties zijn er indien men geen ziektekostenverzekering afsluit die in overeenstemming is met Obamacare?

Geen. Als gevolg van de belastinghervorming van 22 december 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) krijgen particulieren die geen ziektekostenverzekering hebben afgesloten, per 1 januari 2019 geen geldboete meer. Het begrip 'individual shared responsibility payment' wordt geschrapt.

Personen die in de Verenigde Staten aan belasting zijn onderworpen worden vanaf 2020 bij de aangifte inkomstenbelasting, automatisch vrijgesteld van het betalen van een belasting aan de IRS.

Daarentegen is het mogelijk dat belastingen van bepaalde federale staten nog steeds van kracht zijn.
Het is belangrijk erop te wijzen dat als je in 2018 een ziektekostenverzekering had waarvan de garanties niet aan de bepalingen van de 'Patient Protection And Affordable Care Act' voldeden, je een federale belasting blijft betalen in 2019.

Bieden ziektekostenverzekeringen die voldoen aan de eisen van het Individual Mandate een acceptabel dekkingsniveau buiten de Verenigde Staten?

Zorgverzekeringsproducten die momenteel beschikbaar zijn op https://www.healthcare.gov via de online uitwisselingen die zijn opgezet door bepaalde Amerikaanse staten of verzekeringsagenten die gespecialiseerd zijn in ziektekostenverzekeringen, zijn er doorgaans niet op ingericht om adequate dekking te verstrekken voor behandeling buiten de Verenigde Staten. Als zodanig kunnen mensen die deze producten hebben, blootgesteld worden aan aanzienlijke kosten.

Is men nog steeds verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten?

Ja. Het begrip 'individual mandate' wordt gehandhaafd.

Wat zijn de sleutelbegrippen om PPACA/ACA te begrijpen?

Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) is de naam van de federale wet gebaseerd op de twee mandaten uitgegeven door President Obama. Deze twee mandaten vormen de basis van de hervorming van het Amerikaanse socialebeschermingsstelsel.

Individual Mandate of Individual Shared Responsibility Provision is de verplichting voor legale permanente inwoners, buitenlandse inwoners in de Verenigde Staten en hun gezin om aan één van de volgende criteria te voldoen:
- het hebben van een ziektekostenverzekering die gezien wordt als ‘Minimum Essential Coverage’;
- in aanmerking komen voor vrijstelling van de verplichting een ziektekostenverzekering te hebben.

Minimum essential coverage (MEC) is de ziektekostenverzekering in het kader van een door de overheid gesubsidieerd programma, een door de werkgever gesubsidieerde verzekering, een contract in de ‘individuele markt’ een uitzonderingsverzekering of elke andere vorm van dekking die, in overeenstemming met de Secretary of the Treasury, door de Department of Health and Human Services (HHS) erkend wordt als ‘Minimum Essential Coverage’.
Download onze brochures
Ontdek in een paar klikken welk pakket voor jou de beste keus is
Meer weten?
Ontdek in een paar klikken welk pakket voor jou de beste keus is
Neem contact op met ons team van specialisten
We zijn er 24/7 om je in je eigen taal te helpen