Een zorgverstrekker vinden
Bent u op zoek naar een ziektekostenverzekering?
Kijk hoe u uw zorgverlener kunt vinden met MSH
Bent u al lid?
Log dan in om uw zorgverlener te vinden
Sales
Klantenservice
Salesteam voor particulieren
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail
Salesteam voor bedrijven
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail
UITGEVER
MSH INTERNATIONAL, een Franse verzekeringsagent, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2.500.000.
Hoofdkantoor: Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris Cedex 17 Frankrijk.
Geregistreerd bij de Parijse Kamer van Koophandel onder nummer 352 807 549, geregistreerd bij de ORIAS onder nummer 07 002 751, intracommunautair btw-nummer FR 78 352 807 549.
MSH INTERNATIONAL wordt gereguleerd door de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (toezichtsautoriteit).

Tel:
contact@msh-intl.com

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Frédéric Van Roekeghem, Executive Director of International Mobility, MSH INTERNATIONAL.

Vertegenwoordigd door:
Sopra Steria Group
PAE Les Glaisins
3, rue du Pré Faucon
ANNECY LE VIEUX 
74940 ANNECY
Frankrijk
Tel.:
COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden © MSH INTERNATIONAL 2019. Alle content (afbeeldingen, animaties, databases, handelsmerken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, lay-outs, te downloaden documenten) op deze website worden door Franse en internationale wetgeving op auteursrecht beschermd als intellectueel eigendom. Tenzij anders gespecificeerd blijft deze inhoud exclusief eigendom van MSH INTERNATIONAL. Dit betekent dat op straffe van strafrechtelijke sancties geen enkel deel van deze website op welke wijze dan ook mag worden gereproduceerd, gerepresenteerd, aangepast, gedeeltelijk of geheel gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De handelsmerken en logo's op onze website zijn geregistreerd. Elke reproductie, herpublicatie of verdere distributie van handelsmerken en logo’s, in het geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook is zonder schriftelijke toestemming vooraf nadrukkelijk verboden op grond van artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.
GELDEND RECHT
Deze website valt onder het Franse recht. Geschillen worden voorgelegd aan bevoegde Franse rechtbanken.
DISCLAIMER
De informatie op deze website is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd door MSH INTERNATIONAL. MSH INTERNATIONAL geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website. Bovendien is MSH INTERNATIONAL op geen enkele manier aansprakelijk voor de op deze website verstrekte informatie of het ontbreken van gedetailleerde informatie.
PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
MSH International, gevestigd te Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Parijs cedex 17, Frankrijk, voert een verwerking van persoonsgegevens uit om uw identificatie vast te stellen voor toegang tot een beveiligde online ruimte, voor de afgifte van een verzekering of een overeenkomst, het beheer en de follow-up ervan ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dit verband zijn alle verzamelde gegevens verplicht.

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn: de risicodragende verzekeraar, de verschillende entiteiten die samen MSH International vormen en de dienstverleners die wereldwijd bij het beheer van de verzekeringsovereenkomst zijn betrokken. In dit kader kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen in de Europese Unie met een passend beschermingsniveau of op grond van passende waarborgen zoals het opnemen van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie of op basis van de afwijkingen zoals voorzien in artikel 49 van de Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de gehele duur die nodig is voor de beheerdienst zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving.

U beschikt te allen tijde over recht op inzage, op rectificatie, op wissen, op beperking, van bezwaar en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, en op het recht om aan te geven wat er na uw overlijden mee moet gebeuren. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij MSH International per post op het bovenvermelde adres of via e-mail op het adres dpo@s2hgroup.com.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt ons Beleid ter bescherming van persoonsgegevens in zijn geheel bekijken door HIER te klikken.
KLACHTENAFHANDELING
Mocht je op enige manier ontevreden zijn, dan is je gebruikelijke contactpersoon beschikbaar om je te helpen.

Je kunt tevens contact opnemen met de klachtenafdeling (Service réclamation) op dit adres: 23, Allées de l’Europe, 92587 Clichy Cedex – Frankrijk, of de klachtenafdeling van het dichtstbijzijnde regionale hoofdkantoor (alle contactgegevens vind je onder ‘Contact’).

In dit geval verplichten we ons je binnen twee maanden te antwoorden, nadat we alle benodigde informatie omtrent je klacht hebben ontvangen, of je, indien dat niet lukt, op de hoogte te houden van het onderzoek naar je klacht.

Als je het nog steeds niet eens bent met het gegeven antwoord of de voorgestelde oplossing, kun je als laatste middel naar de bemiddelaar schrijven: La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 Parijs Cedex 09, Frankrijk.