Een zorgverstrekker vinden
Bent u op zoek naar een ziektekostenverzekering?
Kijk hoe u uw zorgverlener kunt vinden met MSH
Bent u al lid?
Log dan in om uw zorgverlener te vinden
Sales
Klantenservice
Salesteam voor particulieren
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail
Salesteam voor bedrijven
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail

UITGEVER

MSH International, een Franse verzekeringsagent, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2.500.000.
Hoofdkantoor: Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris Cedex 17 Frankrijk.
Geregistreerd bij de Parijse Kamer van Koophandel onder nummer 352 807 549, geregistreerd bij de ORIAS (1 Rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, www.orias.fr) onder nummer 07 002 751, intracommunautair btw-nummer FR 78 352 807 549.
MSH International wordt gereguleerd door de ACPR (Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris, toezichtsautoriteit).

Tel:
contact@msh-intl.com

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Frédéric Grand, Voorzitter van MSH International.

Vertegenwoordigd door:
Sopra Steria Group
PAE Les Glaisins
3, rue du Pré Faucon
ANNECY LE VIEUX 
74940 ANNECY
Frankrijk
Tel.:

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden © MSH International 2022. Alle content (afbeeldingen, animaties, databases, handelsmerken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, lay-outs, te downloaden documenten) op deze website worden door Franse en internationale wetgeving op auteursrecht beschermd als intellectueel eigendom. Tenzij anders gespecificeerd blijft deze inhoud exclusief eigendom van MSH International. Dit betekent dat op straffe van strafrechtelijke sancties geen enkel deel van deze website op welke wijze dan ook mag worden gereproduceerd, gerepresenteerd, aangepast, gedeeltelijk of geheel gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De handelsmerken en logo's op onze website zijn geregistreerd. Elke reproductie, herpublicatie of verdere distributie van handelsmerken en logo’s, in het geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook is zonder schriftelijke toestemming vooraf nadrukkelijk verboden op grond van artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

GELDEND RECHT

Deze website valt onder het Franse recht. Geschillen worden voorgelegd aan bevoegde Franse rechtbanken.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd door MSH International. MSH International geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website. Bovendien is MSH International op geen enkele manier aansprakelijk voor de op deze website verstrekte informatie of het ontbreken van gedetailleerde informatie.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

MSH International, gevestigd te Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Parijs cedex 17, Frankrijk, voert een verwerking van persoonsgegevens uit om uw identificatie vast te stellen voor toegang tot een beveiligde online ruimte, voor de afgifte van een verzekering of een overeenkomst, het beheer en de follow-up ervan ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dit verband zijn alle verzamelde gegevens verplicht.

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn: de risicodragende verzekeraar, de verschillende entiteiten die samen MSH International vormen en de dienstverleners die wereldwijd bij het beheer van de verzekeringsovereenkomst zijn betrokken. In dit kader kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen in de Europese Unie met een passend beschermingsniveau of op grond van passende waarborgen zoals het opnemen van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie of op basis van de afwijkingen zoals voorzien in artikel 49 van de Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de gehele duur die nodig is voor de beheerdienst zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving.

U beschikt te allen tijde over recht op inzage, op rectificatie, op wissen, op beperking, van bezwaar en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, en op het recht om aan te geven wat er na uw overlijden mee moet gebeuren. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij MSH International per post op het bovenvermelde adres of via e-mail op het adres dpo@s2hgroup.com.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt ons Beleid ter bescherming van persoonsgegevens in zijn geheel bekijken door hier te klikken.

INFORMATIEBLAD OVER COOKIES

MSH International, een dochteronderneming van SIACI SAINT HONORE, stelt u dit informatieblad ter beschikking om transparant met u te communiceren over de manier waarop wij, of onze partners, cookies op onze website gebruiken. In dit informatieblad vindt u ook alle nuttige informatie om uw toestemmingen voor cookies op uw toestellen te beheren. Dit informatie in dit document kan worden gewijzigd om wijzigingen in de wet- en regelgeving te weerspiegelen. We raden dan ook aan om het regelmatig opnieuw te lezen.

 

WAT IS EEN COOKIE ?

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw toestellen (computer, tablet, smartphone enz.) worden geplaatst en opgeslagen, zodat wij informatie kunnen vergaren over uw bezoek aan onze website.

 

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

Wij gebruiken de onderstaande soorten cookies op onze website voor de vermelde doeleinden : 

 

  • Functionele cookies :


Dankzij deze cookies kunt u door onze website bladeren en de verschillende functies gebruiken.

Zij omvatten : 

  • de identificatiecookies van de sessie
  •  de cookies die noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze website te garanderen en bijvoorbeeld frauduleuze toegang tot uw sessie te voorkomen. 

 

  • Voorkeurscookies :

Dankzij deze cookies kan uw bezoek aan onze website worden gepersonaliseerd en kunnen uw taal, uw land en uw andere voorkeuren worden opgeslagen. Voor deze cookies moet u vooraf toestemming geven. 

 

  • Cookies die het bezoek meten :

Dankzij deze cookies kunnen wij uw bezoek aan en uw gedrag op onze website analyseren om eventuele problemen op te sporen en de inhoud te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar de pagina’s waarop u hebt geklikt, de tijd die u op de website hebt doorgebracht, de pagina’s die u raadpleegt wanneer u onze website verlaat enz. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist, behalve in bepaalde gevallen die in de wet zijn vastgelegd (zie de website (in het Frans) van de CNIL https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). U kunt die cookies echter op elk moment weigeren.

 

  • Reclamecookies :

reclame die relevant is voor u en afgestemd is op uw gebruik van onze website. Onze website omvat ook cookies van derden, die toegang hebben tot uw surfgegevens om gerichte reclame te kunnen weergeven. Voor deze cookies moet u vooraf toestemming geven.

 

  • Social-mediacookies :

Wij hebben op onze website knoppen geplaatst waarmee u inhoud op de social media kunt delen (Facebook, LinkedIn). Die social-mediaplatformen kunnen direct cookies op uw toestel plaatsen om uw bezoek aan onze website te identificeren, zelfs als u niet op die knoppen klikt. Voor deze cookies moet u vooraf toestemming geven.

WIE PLAATST COOKIES OP UW TOESTELLEN ?
De hierboven genoemde cookies kunnen door ons of door externe partners worden geplaatst, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die externe partners kunnen dus directe toegang tot uw surfgegevens hebben. Hieronder vindt u een kort overzicht van de cookies die op uw toestellen worden geplaatst, samen met de naam van de betreffende externe partners. We raden u aan om hun cookiebeleid op hun website te lezen.

HOE LANG IS UW TOESTEMMING GELDIG ?
Hoelang uw toestemming geldig blijft, hangt af van de cookies waar het om gaat, maar de termijn mag in geen geval meer bedragen dan dertien maanden.

WAT ZIJN UW RECHTEN ?
Toen u onze website opende, is er een informatiebanner verschenen. Daarop werd u gevraagd om al onze cookies te aanvaarden, ze te weigeren of uw cookievoorkeuren meer in detail in te stellen
Klik hier om uw toestemmingen te beheren. U kunt uw voorkeuren op elk moment aanpassen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze data protection officer op dpo@s2hgroup.com.

Tabel met de cookies die we op onze website gebruiken