Een zorgverstrekker vinden
Bent u op zoek naar een ziektekostenverzekering?
Kijk hoe u uw zorgverlener kunt vinden met MSH
Bent u al lid?
Log dan in om uw zorgverlener te vinden
Sales
Klantenservice
Salesteam voor particulieren
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail
Salesteam voor bedrijven
Van 9.00 - 18.00 uur (CET)
Neem contact met ons op via e-mail

Wil je een van de MSH partner worden?

Bescherming van persoonlijke gegevens:

MSH International, gevestigd te Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Parijs cedex 17, Frankrijk, stelt een verwerking van persoonsgegevens op, aan de hand waarvan met u contact kan worden opgenomen om uw verzoek te bestuderen. In dit verband zijn alle verzamelde gegevens die met een sterretje zijn gemarkeerd, verplicht. 

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de verschillende entiteiten die deel uitmaken van MSH International en de dienstverleners die het netwerk van de zorgverstrekkers beheren. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen in de Europese Unie met een passend beschermingsniveau of op grond van passende waarborgen zoals het opnemen van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de volledige duur die nodig wordt geacht voor het bestuderen van uw aanvraag.

U beschikt te allen tijde over recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, en over het recht om aan te geven wat er na uw overlijden mee moet gebeuren.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij MSH International op voornoemd postadres of via e-mail gericht aan dpo@s2hgroup.com. 

U kunt ons Beleid ter bescherming van persoonsgegevens in zijn geheel bekijken door HIER te klikken.